WPŁAĆ ONLINE

Prosimy, Wpłać już dziś darowiznę "Dar serca" na konto


Stowarzyszenie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie dla naszych Podopiecznych.


Potrzebujemy wesprzeć Podopiecznych w leczeniu operacyjnym, wymiany aorty piersiowej,
które są nierefundowane w Polsce a takie zabiegi dają życie i radość na wiele lat.

Bardzo Posimy o Wsparcie finansowe wybraną kwotą

  10 zł       25 zł       50 zł       75 zł       100 zł    

Przedstawiamy inne sposoby przekazania darowizny finansowej na nasz FUNDUSZ :
Prześlij środki na nasze konto przez...Prześlij środki na nasze konto przez...Portal zbiórek charytatywnychRobiąc zakupy w internecie wskaż Nas jako cel wsparcia...Zamów dowolne ubezpieczenie i przekaż 50% dochodu...
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty i darowizny na cele charytatywne naszego Stowarzyszenia...

Stowarzyszenie Marfan Polska(*) - "POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego o numerze w KRS 000 0047 797

  Pomagamy dzieciom chorym z rodzin, gdzie problemem jest fakt, iż późno rozpoznana, nie rehabilitowana oraz słabo leczona choroba genetyczna pogłębia kalectwo.
  Cechą zespołu Marfana jest to, że stan zdrowia chorego pogarsza się z upływem czasu prowadząc do trudnych operacji serca i wzroku oraz wywołuje duże dolegliwości bólowe w stawach.
  Im wcześniej podjęta jest rehabilitacja, tym niepełnosprawność chorego opóźnia się, a nawet można jej zapobiec.


  DAROWIZNĘ PRZEKAZANĄ NA POMOC STOWARZYSZENIU MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU

  Otrzymaną pomoc finansową przeznaczamy na formy bezpośredniej pomocy dla podopiecznych
  m.in. coroczne turnusy rehabilitacyjne, konsultacje telefoniczne i bezpośrednie z psychologiem oraz lekarzem.

  Już od 1 stycznia 2020 roku możesz przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia


  Zapraszamy na główną witrynę internetową Stowarzyszenia Marfan oraz do zapoznania się z podstronami

Przedstwiamy inne sposoby wsparcia FUNDUSZU ratowania aort naszych Podopiecznych.


Misja i wizja działalności Stowarzyszenia

(*) - skrót nazwy Stowarzyszenia w/g Statutu

DARCZYŃCA - SPONSOR

Prosimy przekaż darowiznę online lub donację...

SZUKASZ INFORMACJI? - MASZ INFORMACJĘ!

Przydatne informacje...

STOWARZYSZENIE MARFAN

PROWADZIMY DZIAŁANOŚĆ PRO BONO

Państwa wpłaty online i darowizny przeznaczamy na cele Statutowe naszego Stowarzyszenia...

STOWARZYSZENIE MARFAN

Wydawnictwa i media

...Wydajemy broszury, biuletyny oraz propagujemy informacje w multimediach i internecie informujące o zespole Marfana...

STOWARZYSZENIE MARFAN

Spotkania i Konferencje

...Organizujemy sympozja, wykłady dla zainteresowanych osób i coroczne spotkania członków, i sympatyków Stowarzyszenia...

STOWARZYSZENIE MARFAN

Turnusy

...Organizujemy coroczne turnusy rehabilitacyjne dla naszych Podopiecznych...

STOWARZYSZENIE MARFAN

Informacja

...Organizujemy akcje informacyjne o zespole Marfana w przestrzeni miejskiej.

STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"