Stowarzyszenie Marfan Polska

WPŁAĆ ONLINE

Prosimy, Wpłać już dziś darowiznę "Dar serca" na konto


Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i działa tylko dzięki datkom użytkowników
Oczekujemy wsparcia ABYŚMY MOGLI TRWALE DZIAŁAĆ jako organizacja wspierająca osoby słabsze i niepełnosprawne

Wspomóż nas dowolną kwotą już teraz...

  10 zł       25 zł       50 zł       75 zł       100 zł    

Wspomagaj Nas również poprzez:
Prześlij środki na nasze konto przez...Prześlij środki na nasze konto przez...Portal zbiórek charytatywnychRobiąc zakupy w internecie wskaż Nas jako cel wsparcia...Zamów dowolne ubezpieczenie i przekaż 50% dochodu...
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty i darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia...

Stowarzyszenie Marfan Polska(*) - "POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego o numerze w KRS 000 0047 797
  Pomagamy dzieciom chorym z rodzin, gdzie problemem jest fakt, iż późno rozpoznawana, słabo leczona choroba genetyczna oraz nie rehabilitowana pogłębia kalectwo. Cechą zespołu Marfana jest to, że stan zdrowia chorego pogarsza się z upływem czasu prowadząc do trudnych operacji serca i wzroku oraz wywołuje duże dolegliwości bólowe w stawach. Im wcześniej podjęta jest rehabilitacja, tym niepełnosprawność chorego opóźnia się, a nawet można mu zapobiec.
  Otrzymaną pomoc finansową przeznaczamy na formy bezpośredniej pomocy dla podopiecznych m.in. coroczne turnusy rehabilitacyjne, konsultacje telefoniczne i bezpośrednie z psychologiem i lekarzem.

  KOMU MOŻESZ PRZEKAZAĆ WSPARCIE?

  CZY DAROWIZNĘ DAROWIZNĘ PRZEKAZANĄ NA STOWARZYSZENIE MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU?

  Tak. Darowizny przekazane na Stowarzyszenie można odliczyć od podatku na podstawie Ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 86).
  Dla kogo? Odliczeniu od podatku podlegają darowizny przekazane na Organizacje, Stowarzyszenia, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

  Listę organizacji posiadających status OPP w bieżącym roku można sprawdzić na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Wysokość odliczenia ustala się na podstawie:

  a) - dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu), lub

  b) - dokumentu, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego).

  Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne podlegają uldze podatkowej, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Osoba fizyczna może odliczyć od podatku darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu. W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

  Odliczenie darowizny odbywa się w rocznym rozliczeniu podatkowym składając PIT/0 w przypadku osoby fizycznej.
  Firmy posiadające osobowość prawną odliczenia darowizn wykazują w CIT-8.

  Prosimy Przekaż 1% z PIT za 2017 rok- [OPP] numer w KRS - 0000047797


  Zapraszamy na główną witrynę internetową Stowarzyszenia Marfan oraz do zapoznania się z podstronami

Sposoby wsparcia Stowarzyszenia


Misja i wizja działalności Stowarzyszenia

(*) - skrót nazwy Stowarzyszenia w/g Statutu

DARCZYŃCA - SPONSOR

Prosimy przekaż darowiznę online lub donację...

SZUKASZ INFORMACJI? - MASZ INFORMACJĘ!

Przydatne informacje...

STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"